yazı etiketleri ‘Meşe’

Ahşabın Kimyasal Özellikleri

Yazı yorumları: 0 Onaylandı 0 Bekliyor Yorum ekle

AHŞABIN  KİMYASAL  ÖZELLİKLERİ:

Hücre duvarının kimyasal bileşiminde;
Selüloz                           % 40 –50          Hemiselüloz                     % 20 -35

Lignin                             % 20-              Yabancı  madde              %  0 –5         bulunur.

Ahşabın Kimyasal özellikleri

Ahşabın Kimyasal özellikleri

Selüloz : Hücre duvarının ana katkı maddesidir. Ahşabın fiziksel özelliklerinden eğilime ve çekmeye karşı mukavemet veren madde budur.

Hemiselülöz: Pentoz ve heksos şekerlerinin kısa polimerileridir. Hücre duvarını güçlendirir,depo madde görevi yapar,geçit zarlarını ayarlar.Su emicidir.

Lignin: Selüloz fibrilleri içinde yer alır.Ahşabın basınca karşı mukavemetini sağlar.Bir fenol halkasının ana yapısına sahip amorf bir maddedir.Düşük oranda su emicidir.Rengi kahverengimsi beyazdır.

Doğal direnci:

*Odun dokusu,diğer bitki dokularına göre en dayanıklı olanıdır.

*Kuru yerde saklanan ahşap çok uzun yıllar dayanır.Ayrıca hayvansal zararlıların bulunmadığı ortamlarda (su içinde) da  çok dayanıklıdır.

*Ahşapta direncin azalması yüksek oranda rutubete bağlıdır(%26-30) bağlıdır oysa pamuk %10 rutubette bozulur.

*Dış odun salgıları(nişasta gibi) organizmaları kendine çeker.

*İç odun salgıları ise genellikle zehirlidir,organizmaları öldürür.

*Tanen (kestane,meşe) reçine (çam,köknar,ladin) kreozot (sedir) gibi maddeler mikroorganizmaları yaşatmaz.

Çürümeyi önleyici salgılar dış odundan iç oduna geçiş döneminde oluşur.

Çürümeyi önleyen salgılar genetiktir;türler arasında,türler içinde  kalan ahşap çok uzun yıllar dayanır.Ayrıca hayvansal zararlıların bulunmadığı ortamlarda (su içinde)da  amorf ,hatta bir tek ağaç bile değişiklik gösterir.

- Dayanıklı ahşap karbonhidrat içermez.

- Ligninleşme enzimlere karşı fiziksel bir engel yaratır.

- Doğru olarak ilaçlanmış ahşap,doğal ahşaptan daha üstündür.

- İç odun dış odundan;yaz odunu ilkbahar odunundan daha dayanıklıdır.

- İç odunu koyu renkli ağaçlar daha dayanıklıdır.

- Dayanıklılık ağacın cinsine göre değişir.

Yukarı dön

Ahşabın Teknik Özellikleri

Yazı yorumları: 0 Onaylandı 0 Bekliyor Yorum ekle

AHŞABIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Anatomik yapısı, iklim, toprağın durumu,ormanın sıklığı, güneşlenme, ahşabın kusurları (budaklar, gelişme kusurları,yarıklar, öz kayması,çift öz) ahşap hastalıkları(bakteriler, mantarlar, böcekler, kurtlar) gibi etkenler ahşabın teknik özelliklerini etkilemektedir.

Ağaç uzunluğuna paralel, lifsi hücrelerden oluşur.Doğal bir polimer. Hücreler ağacın ekseninden radyal olarak dışa doğru gelişir.

Ahşabın Teknik Özellikleri

Geniş yapraklı ağaçlar (yaprak döken)

-Meşe (oak)
-Dişbudak (ash)
-Akçaağaç (maple)
-Kayın (beech)
-Gürgen (hornbeam)
-Kestane (cheasnut)
-Ceviz (walnut)

İğne yapraklı ağaçlar (kozalaklı)

-Çam (pine)
-Ladin (spruce)
-Sedir (cedar)
- Softwoods
* Sertlik açısından istisnalar vardır ( balza ağacı bir hardwood ama en yumuşak ağaç !!! ).
Asıl fark hücre yapılarındadır.

- Doğada çok sayıda ağaç türü olmasına karşın, önemli ekonomik değer taşıyan ağaç sayısı sınırlıdır. Yapılarda kullanılan ahşabın önemli bir kısmı çam, meşe, ceviz, dişbudak, kavak, selvi, kayın, köknar, sedir gibi ağaçlardan elde edilmektedir.
23,000 tür

- Mühendislikte kullanılan ahşabın %80′i kozalaklı ağaçlardan sağlanır.

- Budaklar, yarıklar, peşlenme (eşit olmayan hacim değişimi), eğik lifler, reçine keseleri kereste kusurlarındandır.

- Yeni kesilmiş ağaçta % 130 - % 50, piyasada kuru kabul edilen ahşapta % 22 - % 18, yapay yöntemlerle fırında kurutulmuş olanlarda % 8′in altında olabilir.

Ahşabın nem içeriği

- Bu nedenle ahşabın özellikleri standart olarak, % 12-15 arasında nem derecesinde bulunan örnekler üzerinde saptanır.
- Ahşabın fiziksel özellikleri, nem oranı ile büyük ölçüde etkilenir. Aynı ahşap değişik nem oranlarında farklı davranış gösterir. Ahşap kururken hacim kaybına uğrayarak büzülür.

Aşırı kurutma

- Ağaç kuruyunca sertlik, dayanım gibi bir kısım özellikleri artar ancak enerji yutma kapasitesi azalır.

Ahşabın nem içeriği ile enerji yutma kapasitesi arasındaki ilişki

- Birim hacim ağırlık ahşabın türüne göre ortalama olarak 0.1 t/m3 ile 1.5 t/m3 arasında değişir.

En hafif ahşap – Balza ağacı

-Her cisimde olduğu gibi ahşabın da boyutlarında sıcaklık etkisi ile değişiklikler olur. %0 nem ve 0oC’de saptanan ısıl genleşme katsayısı lifler doğrultusunda 0.5 x 10-4, liflere dik doğrultuda 0.05 x 10-4 değerindedir.

Yukarı dön